• LET OP: per 1 februari 2021 hebben wij een nieuw telefoonnummer zijnde 010 - 79 88 525
  • Bij taxeren is het van groot belang dat dit kundig, goed onderbouwd, volstrekt onafhankelijk en eerlijk gebeurt.

Wij taxeren uw woning ten behoeve van:

Vaststellen van de “marktwaarde” voor een hypotheekaanvraag (Nationale Hypotheek Garantie NHG)

Vaststellen van de “marktwaarde” t.b.v. een (echt)scheiding, boedelverdeling en belastingvraagstukken

Vaststellen van de “marktwaarde” t.b.v. aankoop, verkoop en terugkoop (MVE, MGE, Koopgarant)

 

Werkgebied: